Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med Blöjtårtan.se med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.blöjtårtan.se. Vi motsätter oss allmänna villkor från beställarens sida vilka motsäger eller avviker från nedanstående bestämmelser.

Sluter vi ett avtal med en konsument som har sin stadigvarande vistelse utanför Sverige och i ett annat land inom den Europeiska unionen som vi skulle erbjuda leverans till, så gäller de allmänna villkor som vi eventuellt har upprättat för mottagarlandet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändring.

2. Priser, fraktkostnader, leverans

För beställningar i vår webbshop gäller de priser som är angivna vid tidpunkten för beställningen. De angivna priserna är slutpriser i kronor, d v s de inkluderar alla priskomponenter samt mervärdesskatten. Skulle extra kostnader uppstå vid enskilda betalningssätt anger vi detta tydligt under beställningsförfarandet. Vi fakturerar dessutom fraktkostnader. Vi informerar om kostnaden för frakten på www.blöjtårtan.se.

Leverans sker i regel med Db Schenker, Posten eller Dhl. Vi har rätt att anlita ytterligare eller andra företag för leverans.

Leveranstiderna som finns att välja på visas i kassan.


3. Hur avtal ingås

Presentationen av artiklarna utgör inget juridiskt bindande anbud, utan är en uppmaning till kunden att lämna oss ett bindande anbud. Detta anbud från kundens sida kan lämnas muntligt eller per brev och e-mail eller genom att skicka en beställning på de artiklar som har lagts i kundvagnen i webbshopen. När kundens beställning har kommit in på webbshopen får kunden automatiskt ett e-postmeddelande som dokumenterar det anbud (den beställning) som kunden har lämnat. Denna e-post bekräftar att beställningen har inkommit till oss. Det innebär inte att ett avtal har kommit till stånd. Ett giltigt avtal mellan kunden och oss ingås först då vi accepterar kundens anbud per e-post eller på telefon eller genom att leverera varan inom sju dagar. Det finns ingen skyldighet för oss att acceptera kundens anbud.

Blöjtårtan.se ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.
Slutandet av avtal sker uteslutande på det svenska språket. Vi tecknar enbart avtal med kunder som är över 18 år och myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part.

Observera att samtliga artiklar endast kan levereras i mängder som är brukliga för hushåll.

Du får en automatisk orderbekräftelse efter avslutad beställning per e-post till den adress som du har angivit. Denna orderbekräftelse innehåller än en gång dina beställningsuppgifter och dessa allmänna villkor som kan skrivas ut och sparas.

5. Betalsätt

a.  Betalning

Varje gång du beställer avgör du på nytt hur du vill betala. Du kan välja att betala varorna med swish, förskottsbetalning till bankkonto eller Payson. Blöjtårtan.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall utesluta vissa betalningssätt. Det är inte möjligt att betala genom att skicka kontanter eller check. Blöjtårtan.se ansvarar inte för förlust av dessa.

Betalning är principiellt möjligt genom kuponginlösen. Endast en kupong kan lösas in per beställning genom att ange kupongkoden. När giltighetstiden har gått ut kan kupongen inte längre användas. Returneras beställningar krediteras endast det belopp som har betalats för den returnerade varan utan kupongvärde. Den förbrukade kupongen kan inte användas igen.

Stammisrabatt á 10% ges alltid till återkommande kunder. Observera att rabatten är bunden till personen och ej kan överlämnas. Du anger koden stammisjuli om du handlat i juli månad, stammismaj om du handlat i maj månad osv. Då kan vi gå tillbaka och se i våra register att du faktiskt är stammis. Vi tillåter inte fusk med detta.

6. Ångerrätt

För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Du har rätt att utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar från den dag du tar emot varan, eller väsentlig del av den. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida, bortsett från transportkostnaderna för returen, frånträda köpeavtalet. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick. För att utnyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett e-mail till oss om att du vill utnyttja ångerrätten eller att du skickar tillbaka varan före ångerfristens utgång. Meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten skickas till:

info@blojtartan.se

Om det inte är fel på den levererade varan och du utnyttjar din ångerrätt måste du betala kostnaden för att skicka tillbaka varan. Observera att du inte kan skicka den mot postförskott. Vi rekommenderar att du tar kontakt med Blöjtårtan.se på info@blojtartan.se innan du skickar tillbaka din retur till oss.

Återbetalning för varan kommer att ske till dig senast inom 7 dagar från det att vi tagit emot den returnerade varan. Att inte hämta ut sitt paket innebär inte en retur. Det är du som kund som har det ansvaret för att er retur kommer till oss.


7. Fel på varan/Reklamation

a) Vår målsättning är att alltid leverera produkterna i perfekt skick, redo att ges bort som gåva. Om en produkt skulle vara felaktig på något sätt ska du meddela oss om detta. Vid fel på den levererade varan kan konsumenten i första hand välja mellan att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans misslyckas eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet.

b) Konsumenten får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar konsumenten inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet Reklamerar näringsidkaren inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet.


c) Fel på varan får inte åberopas om skador har uppstått genom osakkunnig, oaktsam eller oriktig hantering eller användning av varan genom kunden eller om varan hanterats eller använts i strid med tillverkarens instruktioner.

d) Säljaren medger varken garanti eller liknande utfästelse. Tillverkargarantier påverkas inte härav. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som konsument, gäller naturligtvis när du handlar hos oss.

e) Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Du kommer att ersättas för dina eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation. Återbetalning kommer att ske inom 7 dagar.

Använd följande kontaktinformation vid reklamation:

info@blojtartan.se

eller

0739 735 303


8. Äganderättsförbehåll

Varan förblir Blöjtårtan.se´s egendom fram till den slutliga betalningen.


9. Personuppgifter

Vi sparar dina beställnings- och kontaktuppgifter inom ramen för avtalets utförande (även genom överförande av uppgifterna till partner som samarbetar med oss vid utförandet av uppdraget eller leveransen), samt för eventuella returer och för produktrekommendationer gentemot kunder.

10. Ogiltighetsbestämmelser, jurisdiktion, tillämplig lag

Om någon eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga så kommer resterande delar av dessa att förbli giltiga. Den ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas av relevant och tillämplig lagbestämmelse.

Alla transaktioner och avtal mellan oss ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Sverige har jurisdiktion över alla rättsliga tvister med anknytning till detta avtal eller efterföljande fristående avtal.

Blöjtårtan.se har unika gåvor till babyn. Skräddarsy din gåva direkt i nätbutiken.

Välkommen med din beställning!
Leveranskarta Best tranport,
Stockholm